1008133rj31z923zzjq1zp8c1f6a39-s  

    

*獅王★ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

   

 

*獅王★ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

002_sgf.jpg 002_xn5.jpg

妖尾要出劇場版了,大家千萬不要錯過

*獅王★ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4.jpg  11.jpg24.jpg 23.jpg35.jpg

25.jpg26.jpg28.jpg29.jpg71.jpg72.jpg 74.jpg

*獅王★ 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

25.jpg

 

*獅王★ 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

    1024x768.jpg   

           即將在12月23日播出閃電十一人劇場版,請各位多多捧場

*獅王★ 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()